انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار انجمن
ارزیابی ضریب تاثیر ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/5 | 
به اطلاع می‌رساند:
ضریب تاثیر مجله علمی سامانه‌های سطوح آبگیر باران ایران توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ارزیابی سال ۱۴۰۰ اعلام شد. بر این اساس مجله دارای ضریب تاثیر ۰.۱۴۶ می‌باشد، و در سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به نشانی ذیل قرار گرفته است.
https://jircsa.ir/
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find-1.61.631.fa.html
برگشت به اصل مطلب