انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار انجمن
همکاری انجمن سطوح آبگیر باران ایران در برپایی غرفه انجمن مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی در شانزدهمین جشنواره حرکت ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/24 | 
همکاری انجمن سطوح آبگیر باران ایران در برپایی غرفه انجمن مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی در شانزدهمین جشنواره حرکت ۱۴۰۲
انجمن مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی در شانزدهمین جشنواره حرکت با برگزاری برنامه‌های متنوع و کاربردی خوش درخشید که انجمن سطوح آبگیر باران ایران یکی از حامیان معنوی بوده است. برگزاری مسابقات کشوری، کارگاه‌های عملی و جلسه بحث آزاد از جمله برنامه های این جشنواره بوده است. هم‌چنین حضور مسئولان دانشگاهی و استانی در این جشنواره یکی از موارد قابل توجه می باشد.


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find-1.61.627.fa.html
برگشت به اصل مطلب