انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار انجمن
وبینار ۶: نقش سامانه های سطوح آبگیر باران در تعادل بخشی منابع آب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find.php?item=1.61.581.fa
برگشت به اصل مطلب