انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- همایش 1400
دهمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/7 | 
دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران در ۳ و ۴ اذر ماه ۱۴۰۰ با میزبانی دانشگاه کردستان (سنندج) وبه صورت نیمه حضوری برگزار گردد. در این کنفرانس نزدیک به ۲۰۰ مقاله به صورت شفاهی و پوستری ارائه گردید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find-1.155.608.fa.html
برگشت به اصل مطلب