انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار انجمن
رتبه بندی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/26 | 
انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران در ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی توسط کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در سال ۱۴۰۰ موفق به کسب امتیاز ۱۲۴۸ و رتبه A شده است بدینوسیله از تلاش و همکاری تمامی اعضای انجمن به‌ویژه اعضای هیئت مدیره تشکر و قدردانی می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find-1.61.629.fa.html
برگشت به اصل مطلب