انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار سمینار و کنفرانس ها
اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۱۶ | 

اعضای محترم انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران

به اطلاع می رساند کنفرانس بین المللی "کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم" در روز 14 دی ماه 95 در شهر رشت برگزار می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت کنفرانس مراجعه فرمایید.

www.icaenr.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find.php?item=1.99.419.fa
برگشت به اصل مطلب