انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار سمینار و کنفرانس ها
اولین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران مشتمل بر یازده همایش ملی با حضور پیشکسوتان، نخبگان دانشگاهی و اجرایی در مشهد مقدس برگزار می گردد.
 
عنوان همایش
رئیس همایش
همایش آب سطحی
دکتر بهرام ثقفیان (دانشگاه علوم تحقیقات تهران)
همایش آب زیرزمینی
دکتر عزت الله رئیسی (دانشگاه شیراز)
همایش آب، آبیاری و بهره وری
دکتر عبدالمجید لیاقت (دانشگاه تهران)
همایش آب، زهکشی و پایداری
مهندس مجتبی اکرم (کمیته ملی آبیاری و زهکشی)
همایش آب و محیط زیست
دکتر شهناز دانش (دانشگاه فردوسی مشهد)
همایش آب و سازه های آبی
دکتر محمد جواد منعم (دانشگاه تربیت مدرس)
همایش آب و فناوری اطلاعات
دکتر فریبرز عباسی (موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
همایش آب، جامعه و فرهنگ
دکتر محمدحسن پاپلی یزدی (دانشگاه فردوسی مشهد)
همایش آب، اقتصاد و توسعه
دکتر ناصر شاهنوشی (دانشگاه فردوسی مشهد)
همایش آب و  هواشناسی
دکتر محمود رائینی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)
همایش آب و تغییر اقلیم
دکتر سید حسین ثنایی نژآد (دانشگاه فردوسی مشهد)
 
با برگزاری:
عناوین کارگاه ها
Managed aquifer recharge facilities
Integrated models and data to improve decision making under uncertainty
سامانه پشتیبانی تصمیم منابع آب (DSS)
اصول طراحی و ارزیابی سیستم­های آبیاری تحت فشار
اصول طراحی و اجرای بام سبز (roof gardening) در محیط شهری
ریزگردانی دینامیکی و کاربردهای آن در مطالعات آب و هواشناسی
 
 
نشست های تخصصی آب (به زودی اطلاع رسانی می شود)
 
زمان برگزاری: 23 و 24 اردیبهشت‌ماه 1394
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به
مراجعه نمایید.
AWT IMAGE


نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find.php?item=1.99.295.fa
برگشت به اصل مطلب