انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار سمینار و کنفرانس ها
اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find.php?item=1.99.294.fa
برگشت به اصل مطلب