انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find.php?item=1.63.156.fa
برگشت به اصل مطلب