انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار انجمن
انتشار نشریه شماره 12

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۴ | 

به اطلاع اعضای محترم می رساند جلد 12 نشریه سامانه های سطوح آبگیر باران منتشر شد

لینک دریافت مقالات

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find.php?item=1.61.470.fa
برگشت به اصل مطلب