انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- مسئولین انجمن
اعضای هیئت موسس، هیئت مدیره، دبیرخانه و نمایندگان انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 اسامی اعضای  هیئت موسس انجمن

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  رشته و مدرک تحصیلی

  مرتبه علمی

  محل کار

  ۱

  امین علیزاده

  آبیاری

  استاد

  دانشگاه فردوسی

  ۲

  فرهاد موسوی

  کشاورزی

  استاد

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  ۳

  ناصر طالب بیدختی

  عمران

  استاد

  دانشگاه شیراز

  ۴

  عبدالرسول تلوری

  هیدرولوژی

  دانشیار

  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

  ۵

  محسن محسنی ساروی

  جنگل داری

  دانشیار

  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

  ۶

  عبدالمحمد غفوری روزبهانی

  هیدرولوژی و منابع آب

  استادیار

  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

  ۷

  جمال قدوسی

  علوم و مهندسی آبخیزداری

  استادیار

  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

  ۸

  ضیاءالدین شعاعی

  مهندسی زمین شناسی

  استادیار

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  ۹

  غلامحسین کرمی

  مهندسی زمین شناسی

  دانشیار

  دانشگاه شاهرود

  ۱۰

  جواد طباطبائی یزدی

  عمران - خاک . پی

  استادیار

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

  ۱۱

  علی اکبر عباسی

  عمران – مهندسی آب

  استادیار

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

  ۱۲

  سعید اسلامیان

  منابع آب

  دانشیار

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  ۱۳

  احمد زارع فیض آبادی

  اکولوژی

  استادیار

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان


اعضای هیئت مدیره (دوره سوم)

AWT IMAGE
سید محمد تاج بخش
رئیس
مهندسی آبخیزداری (دانشیار)
دانشگاه بیرجند
مشهد - ایران
tajbakhsh.mgmail.com
۰۹۱۵۵۱۶۷۶۱۷

AWT IMAGE
جهانگیر پرهمت
نایب رئیس
مهندسی آبیاری (دانشیار)
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
تهران - ایران
porhemmatscwmri.ac.ir
۰۹۱۲۳۹۰۲۵۲۱


جواد طباطبائی یزدی
خزانه دار و عضو
مهندسی عمران - آب (استادیار)
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی خراسان رضوی

Tabatabaee_jyahoo.com
09155000678

ابوالفضل مساعدی
عضو
مهندسی عمران - هیدرولیک (استاد)
دانشگاه فردوسی
مشهد - ایران

mosaediyahoo.com
09155007458


علی اکبر عباسی
عضو
مهندسی عمران - هیدرولیک (دانشیار)
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی خراسان رضوی
مشهد - ایران

ak_abbasiyahoo.com
09155192571

AWT IMAGE
محسن محسنی ساروی
عضو (علی البدل)
جنگل داری (استاد)
دانشگاه تهران
تهران - ایران
msaraviut.ac.ir
۰۹۱۲۳۸۴۲۴۲۱


محمد علی قنادزاده
عضو علی البدل
مهندسی منابع آب (دکتری)
شرکت مهندسین مشاور آب پوی
مشهد - ایران
nnikniagmail.com
۰۹۱۵۴۲۸۷۹۸۷

AWT IMAGE

هادی معماریان
بازرس
مهندسی آبخیزداری (استادیار)
دانشگاه بیرجند
مشهد - ایران
hadi_memarianyahoo.com
۰۹۱۵۵۳۲۰۰۳۲


AWT IMAGE
مصطفی طاهری هروی
بازرس علی البدل
مهندسی آبخیزداری (کارشناسی ارشد)

دانشگاه اقبال لاهوری مشهد
مشهد - ایران
mostafataheri.hgmail.com
۰۹۱۵۱۶۷۰۹۴۶اعضاء دبیرخانه

AWT IMAGE

نرگس خوش رای
مسئول دبیرخانه و مدیر داخلی نشریه سامانه های سطوح آبگیر باران
زمین شناسی - مهندسی پترولوژی (کارشناسی ارشد)

مشهد - ایران
narges.khoshraygmail.com

 


 آناهیتا زارعی
همکار دبیرخانه
مدیریت کنترل بیابان

مشهد - ایران
 


AWT IMAGE

آقای محمد تقی صدرنیا
کارپرداز و مسئول امور مالی انجمن
مخابرات (کاردانی)

مشهد - ایران
mt.sadrniagmail.com
۰۹۱۵۳۱۴۱۱۴۹


اعضای هیئت مدیره (دوره دوم)

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی محل خدمت نوع عضویت
احمد قندهاری عمران - آب دانشجوی دکتری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی رئیس هیئت مدیره
سید محمد تاج بخش مهندسی آبخیزداری دکتری (استادیار) دانشگاه بیرجند نایب رئیس
محمود فغفور مغربی عمران - هیدرولیک دکتری (استاد) دانشگاه فردوسی مشهد عضو
محمد تقی دستورانی مهندسی آبخیزداری دکتری (استاد) دانشگاه فردوسی مشهد عضو - خزانه دار
جواد طباطبایی یزدی عمران - آب دکتری (استادیار) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی عضو
احد توسلی مهندسی آبخیزداری دانشجوی دکتری شرکت مهندسین مشاور آبادگران فلات شرق عضو ۹۱-۹۳
علی اکبر عباسی مهندسی آب دکتری (دانشیار) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی عضو علی البدل
ناصر نیک نیا عمران - سازه های هیدرولیکی دانشجوی دکتری شرکت مهندسین مشاور آب پوی بازرس
محمد علی قنادزاده عمران - آب دکتری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد بازرس علی البدل ۹۱-۹۳
مصطفی طاهری هروی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد دانشگاه اقبال لاهوری مشهد بازرس علی البدل ۹۳-۹۴


اعضای هیئت مدیره ( دور اول )

طباطبائی یزدی

عمران – مهندسی آب و مکانیک خاک

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

رئیس هیئت مدیره

سعید اسلامیان

منابع آب

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

نایب رئیس هیئت مدیره

جمال قدوسی

علوم و مهندسی آبخیزداری

استادیار

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

عضو هیئت مدیره

مسعود باقرزاده کریمی

منابع طبیعی

ک- ارشد

سازمان حفاظت محیط زیست

عضو هیئت مدیره

ناصر وهاب رجایی

عمران-آب

ک- ارشد

شرکت مهندسین مشاور آبپوی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

سعید رضا خداشناس

آبیاری

دکتری

دانشگاه فردوسی

عضو علی البدل

محمد شکوهیان 

محیط زیست

دکتری

دانشگاه فردوسی

عضو علی البدل

آزاده محمدیان 

هواشناسی

ک-ارشد

پژوهشکده اقلیم شناسی

عضو علی البدل

احد توسلی

مهندسی آبخیزداری

ک-ارشد

شرکت مهندسین مشاور آبخیزگستر

بازرس

ناصر نیک‌نیا

عمران

ک-ارشد

شرکت مهندسین مشاور آبپوی

بازرس علی البدل


نمایندگان ( شاخه استانی )

شهرستان

مقطع تحصیلی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

محل اشتغال

تهران

دکتری

محمود

عرب خدری

آبخیزداری

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

همدان

دکتری

سمیرا

اخوان

آبیاری و زهکشی

دانشگاه صنعتی اصفهان

گرگان

کارشناسی ارشد

لطف ا...

پارسایی

مرتعداری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

بیرجند

کارشناسی ارشد

مرضیه

تابع

بیابان زدائی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

سبزوار

کارشناسی ارشد

ابوالقاسم

دادرسی سبزوار

مهندسی منابع آب

ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار

زابل

کارشناسی ارشد

مرضیه

گلوی

مهندسی آب و فاضلاب

دانشگاه آزاد زابل

کرمانشاه

کارشناسی ارشد

کاوه

جراره

مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه

رشت

کارشناسی ارشد

معصومه

شهبازی

مهندسی آبخیزداری

-

ساری

کارشناسی ارشد

معصومه

نصیری

آبخیزداری

دانشگاه پیام نور

تهران

کارشناسی ارشد

نجمیه

هزارخوانی

آبخیزداری

-

بیرجند

دکتری

یوسف

رمضانی

سازه های آبی

دانشگاه بیرجند

بجنورد

کارشناسی ارشد

مرتضی

بهزادفر

مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد

سنندج دانشجو دکتری مینا جعفری آبخیزداری دانشگاه یزد (محل تحصیل)
کرمان دانشجو دکتری حمیده افشار منش اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find.php?item=1.59.38.fa
برگشت به اصل مطلب